Alles over P Schmid

De KEYNOTE-522-studie onderzoekt momenteel de waarde van pembrolizumab in combinatie met een neoadjuvante en adjuvante chemotherapie bij 1.174 patiënten met een drievoudig negatieve borstkanker in een vroeg stadium die nog geen behandeling hebben gekregen.

In 2018 werden wereldwijd 2,2 miljoen kankers gediagnosticeerd die kunnen toegeschreven worden aan infectie. Twee van de belangrijkste oncogene pathogenen, namelijk HPV en hepatitis B, zijn te voorkomen door vaccinatie, twee andere - Helicobacter pylori en hepatitis C - zijn behandelbaar.