Alles over P Schmid

De KEYNOTE-522-studie onderzoekt momenteel de waarde van pembrolizumab in combinatie met een neoadjuvante en adjuvante chemotherapie bij 1.174 patiënten met een drievoudig negatieve borstkanker in een vroeg stadium die nog geen behandeling hebben gekregen.