Alles over P Schmid

De KEYNOTE-522-studie onderzoekt momenteel de waarde van pembrolizumab in combinatie met een neoadjuvante en adjuvante chemotherapie bij 1.174 patiënten met een drievoudig negatieve borstkanker in een vroeg stadium die nog geen behandeling hebben gekregen.

De vijfjaarsoverleving van kinderen en AYA's (Adolescents & Young Adults) bedraagt 80% voor alle kankertypes samen. Zo zijn er in Europa een half miljoen overlevenden van een kanker op jonge leeftijd. Twee op de drie zal laattijdige effecten ondervinden, van wie de helft ernstig.