Alles over Lancet Haematol

In deze gerandomiseerde, multicentrische fase 3-studie werden 64 patiënten met een recidief van hoog-risico chronische lymfatische leukemie (CLL) behandeld met ublituximab plus ibrutinib en 62 met ibrutinib alleen.

In deze eenarmige fase 2-studie van het Memorial Sloan Kettering Cancer Center werden 25 patiënten met een hoog-risico myelodysplastisch syndroom of oligoblastische acute myeloïde leukemie, weerstandig aan hypomethylagentia, behandeld met selinexor per oraal in cycli van drie weken (60 mg tweemaal per week gedurende twee weken, gevolgd door één therapievrije week).

Nieuwsbrief

Schrijf u in op onze nieuwsbrief

Supportieve zorgen maken een belangrijk deel uit van een goede oncologische zorg. We gaan regelmatig in op aspecten die de kankerzorg beter kunnen maken.