Nut MRI-scan bij al dan niet verrichten biopsies voor prostaatkanker

Nut MRI-scan bij al dan niet verrichten biopsies voor prostaatkanker

Wanneer men een MRI-scan als bijkomend screeningonderzoek uitvoert bij verhoogde PSA-waarden zal men minder vaak moeten overgaan tot biopsiename en bovendien maken MRI-geleide biopsies het mogelijk een klinisch significante prostaatkanker efficiënter te detecteren.