Borstkanker: "genetisch afvalmateriaal" is erg nuttig

Borstkanker: "genetisch afvalmateriaal" is erg nuttig

Kanker en vooral borstkanker is een grote plaag. Maar er komt stilaan schot in de zaak dankzij een betere kennis van de genetische code. Dat moet op termijn kunnen uitmonden in een precisiebehandeling.