...

Prof. Fuks, specialist epigenetica van kanker en directeur van het ULB-Cancer Research Center, is een van de pioniers ter zake. De Brusselse vorsers hebben eerst het RNA ontcijferd, een echt tweede persoonlijk genetisch boek, een transcript van het eerste, zijnde het DNA. Daarna hebben ze in samenwerking met de groep van prof. Sotiriou van het Bordet Instituut en hun collegae van het Instituut voor Bio-informatica onder leiding van prof. Bontempi 215 lncRNA's geïdentificeerd, die aberrant tot expressie waren gebracht in het borstkankerweefsel van een duizendtal vrouwen.lncRNA's zijn "niet-coderende RNA's, die dus niet coderen voor eiwitten. Ze werden aanvankelijk beschouwd als een residueel, afunctioneel product van de expressie van het genoom, vroeger ten onrechte "afval-RNA" genoemd. Nu blijkt echter dat lncRNA's een primordiale rol spelen bij de normale en de pathologische ontwikkeling. Pioniersstudies hebben de rol van enkele van die lncRNA's aangetoond. Zo is bij borstkanker een lncRNA ontdekt dat de expressie van "tumorsuppressorgenen" remt. Daardoor krijgt de tumor vrij spel.De wetenschappers van de ULB hebben ook ontdekt dat lncRNA's een prognostische waarde kunnen hebben wat de evolutie van de kanker betreft en aanvullende en complementaire informatie leveren naast die van de al bekende markers. Ze hebben ook aangetoond dat lncRNA's een rol spelen bij verschillende moleculaire signalisatiewegen, die ontregeld zijn bij kanker. Dat zou ons op het spoor kunnen zetten van een meer gerichte, doeltreffender behandeling.(referentie: Science Advances, 2 september 2016, DOI: 10.1126/sciadv.1600220)