...

In dit septembernummer brengen onze redacteurs verslag uit van de laatste aanwinsten in de hematologie. Dat bevestigt andermaal dat de toevoeging van een 'h' in de titel 'BON', om grafische redenen weliswaar een kleine letter, het grote belang van een specialisme, dat de laatste jaren in volle bloei is, weerspiegelt.Eerste halte, de tulpenvelden van Amsterdam voor een boeket nieuwe geneesmiddelen zoals imetelstat (voor de behandeling van laagrisicomyelodysplasie), een geneesmiddel dat myelofibrose remt, een factor D-remmer die inwerkt op het complementsysteem en zo hemolyse tegengaat bij de behandeling van paroxismale nachtelijke hemoglobinurie, en een nieuwe FLT3-remmer bij de behandeling van een relaps van acute myeloïde leukemie. De vruchten van het vele onderzoek dat in de hematologie wordt uitgevoerd.Immunotherapie met CAR-T-cellen is een revolutionaire behandeling. De European Hematology Association (EHA) en haar Chinese evenknie hebben gezamenlijk een sessie gehouden over CAR-T-cellen. In China zijn inderdaad tal van CAR-T-cellen in ontwikkeling die gericht zijn tegen uiteenlopende targets bij bloedziekten. Je zou vast de indruk krijgen dat we op dat vlak wat achterlopen op onze Amerikaanse en Chinese collega's, maar ook in Europa wordt veel fundamenteel en farmacologisch onderzoek verricht met uiterst vernieuwende CAR-T-celtechnieken, zoals u verder in het dossier zal kunnen vaststellen. Tweede halte, in Lugano werd zeer veel gerichte informatie gegeven over maligne lymfomen. Eerlijksheidshalve moeten we erkennen dat er geen echte nieuwigheden werden gepresenteerd op de vijftiende International Conference on Malignant Lymphoma, maar er werden tal van wetenschappelijke presentaties gegeven over allerhande onderwerpen zoals nieuwe geneesmiddelen, nieuwe strategieën en, niet te vergeten, de comeback van oude geneesmiddelen.Laatste halte tot slot, Barcelona, met opnieuw klinische oncologie op het WCGC (World Congress on Gastrointestinal Cancers) begin juli, dat wordt georganiseerd door Eric Van Cutsem en Mario Dicato. Op dat congres worden de actuele gegevens over kanker van het spijsverteringsstelsel samengevat, maar op een rustigere en grondigere manier dan op het wetenschappelijke mediacircus van de ASCO.Veel leesgenot.