...

Gedurende een mediane follow-upperiode van 5,5 jaar, noteerde men 38 lokale recidieven (9%), 73 metastasen op afstand (17%), 63 overlijdens gelieerd aan het wekeweefselsarcoom (15%) en 57 sterfgevallen te wijten aan andere oorzaken (13%).Adjuvante radiotherapie werd uitgevoerd bij 258 patiënten (60%). Dit leidde tot 38% vermindering van het risico op recidief en overlijden (HR 0,62; 95% CI 0,39 - 1,00; p = 0,05). De recidiefvrije overleving op tien jaar bedroeg 57% voor de radiotherapiegroep tegenover 44 % voor deze die geen bestraling hebben gehad (p = 0,05).Dit voordeel wordt vooral verklaard door een zeer sterke vermindering van de kans op lokaal recidief (HR 0,42; 95% CI 0,19-0,91; p = 0,03). Het relatieve risico op metastasering op afstand (HR 0,69; 95% CI 0,39-1,25; p = 0,22) en algemene overleving (HR 0,76; 95% CI 0,44-1,30; p = 0,32) was minder uitgesproken en niet statistisch significant.Een meer diepgaande exploratie toonde wel een statistisch significant betere overleving voor patiënten met hooggradige G3-tumoren (HR 0,51; 95% CI 0,33-0,78; p = 0,002). Vermits deze adjuvante radiotherapie geen toename van de postoperatieve bijwerkingen tot gevolg heeft, dient ze steeds in overweging te worden genomen zeker bij hooggradige G3-tumoren.Posch F, Partl R, Doller C et. all.: Benefit of Adjuvant Radiotherapy for Local Control, Distant Metastasis, and Survival Outcomes in Patients with Localized Soft Tissue Sarcoma: Comparative Effectiveness Analysis of an Observational Cohort Study. Ann Surg Oncol (2018) 25:776-783. https://doi.org/10.1245/s10434-017-6080-3.