...

Zo is het niet nodig om verschillende zorgverleners samen te brengen in één ruimte en fysiek aanwezig te zijn voor dit consult. De aanwezige artsen mogen hun prestaties rekenen met de gebruikelijke nomenclatuurnummers voor een fysieke aanwezigheid. De maatregel ging in op 14 maart 2020 en loopt zo lang de uitzonderlijke omstandigheden aanhouden.Voor info over prestaties tijdens de coronacrisis: covid19@riziv-inami.fgov.be.