...

XOSPATA™ beantwoordt aan de hoge therapeutische en maatschappelijke nood van patiënten met AML R/R FLT3 mut+, die een bijzonder slechte prognose kennen (2,4). In de ADMIRAL-studie, uitgevoerd bij 371 patiënten, heeft XOSPATA™ in directe vergelijking met standaardchemotherapieregimes bij de behandeling van gerecidiveerde of refractaire FLT3 mut+ AML, het volgende aangetoond (2):A. Een toename van het percentage van Complete Remissie (CR) en Complete Remissie met gedeeltelijk hematologisch herstel (CRh) (2).B. Een significante verbetering van de algemene overlevingsresultaten (OS), een vermindering van het overlijdensrisico en een verlenging van de mediane overlevingstijd (2).De meest voorkomende bijwerkingen van graad 3 of hoger in de gilteritinibgroep waren febriele neutropenie, anemie en trombocytopenie. Toch kwamen bijwerkingen van graad 3 of hoger en ernstige bijwerkingen, gecorrigeerd voor de blootstellingsduur aan de behandeling minder vaak voor in de gilteritinibgroep dan in de chemotherapiegroep (2).XOSPATA™ komt in aanmerking voor vergoeding indien toegediend (3):• voor de behandeling van volwassen rechthebbenden met AML;• die gerecidiveerd zijn of die refractair aan een cytotoxische behandeling zijn;• en die FLT3-mutatiepositief zijn (ITD of TKD).Gilteritinib wordt niet verder vergoed na een hematopoëtische stamceltransplantatie (HSCT) (3). XOSPATA is beschikbaar als 40 mg filmomhulde tabletten, in een verpakking van 84 tabletten. De aanbevolen startdosis is eenmaal daags 120 mg gilteritinib (drie tabletten van 40 mg). Bij deze dosering garandeert de verpakking een behandeling van 28 dagen (1).1. XOSPATA™ product information 12/2020.2. Perl AE, Martinelli G, Cortes JE et al.. N Engl J Med 2019;381(18):1728-1740.3. www.RIZIV.be4. www.cancer.ca/fr-ca/cancer-information/cancer-type/leukemia-acute-myelogenous-aml/research/?region=on