Te veel zout eten verdubbelt het risico op hartfalen

Te veel zout eten verdubbelt het risico op hartfalen

Mochten er nog mensen zijn die betwijfelen dat te veel keukenzout eten erg slecht is, een Finse studie, die op het congres van de European Society of Cardiology werd gepresenteerd, herinnert eraan dat ze dat zouden moeten laten als ze hun hart gezond willen houden.

SYMPOSIUM ZIEKENHUISHYGIENE - Specialist v/h jaar - 18/11/2017

Symposium VBS - Specialist v/h Jaar - 18/11/2017
Vast remgeld bespaart Riziv 40 miljoen

Vast remgeld bespaart Riziv 40 miljoen

Het Riziv voerde in 2015 een vast remgeld in voor een consultatie bij een specialist. Patiënten betalen bij cardiologen een halve ...

Daling van de bloeddruk en nierfunctie

Daling van de bloeddruk en nierfunctie

Een verlaging van de bloeddruk is een doeltreffende manier om de nierfunctie te vrijwaren, maar in welke mate?

Hartfalen: ontgoocheling na de hoop

Hartfalen: ontgoocheling na de hoop

De plasmaconcentratie van natriuretische peptiden weerspiegelt goed de ernst van hartfalen en heeft een goede prognostische waarde. ...

Probeer toch maar goed te slapen

Probeer toch maar goed te slapen

Nergens in de wereld wordt zo hard gewerkt als in Japan. Toch eigenaardig dan dat specialisten in Japan waarschuwen voor te weinig ...

50-plussers systematisch screenen

50-plussers systematisch screenen

Het is al zo vaak gezegd: 'De prevalentie van type 2-diabetes stijgt gestaag.' Maar wat betekent dat concreet?

Reminder voor meer lichaamsbeweging werkt

Reminder voor meer lichaamsbeweging werkt

Type 2-diabetespatiënten almaar opnieuw wijzen op de kwalijke gevolgen van een sedentair leven en de heilzame effecten van lichaamsbeweging ...

Model om hypoglykemie te voorspellen

Model om hypoglykemie te voorspellen

Door de type 2-diabetespatiënten op te sporen die het hoogste risico lopen op hypoglykemie, ...

Tweede datacollectie zorgtrajecten

Tweede datacollectie zorgtrajecten

Voor het eind van dit jaar verzamelt het Wetenschappelijk Instituut voor Volksgezondheid opnieuw data over de patiënten in de ...

Ernstig astma: vrij ademen is een recht

Ernstig astma: vrij ademen is een recht

Jean-Luc Schouveller - Twee steekproeven, die met een tussenpoos van 17 jaar werden uitgevoerd bij astmalijders, ...