Prof. Dr. Ivan Bautmans : Inflammaging bestrijden en controleren is mogelijk

Prof. Dr. Ivan Bautmans : Inflammaging bestrijden en controleren is mogelijk

Jean-Claude Lemaire - Inflammaging is een neologisme, een samentrekking van "inflammation" en "aging", en beschrijft de chronische, laaggradige systemische ontsteking (CLIP, Chronic Low grade Inflammatory Profile) die optreedt bij het verouderen. Op het symposium "Can exercice counter inflammation in the aged" werden dat concept en de invloed van lichaamsbeweging erop besproken.

Dr. Julien Paccou (CHU Lille) - Als bisfosfonaten vakantie nemen

Dr. Julien Paccou (CHU Lille) - Als bisfosfonaten vakantie nemen

Jean-Claude Lemaire - De optimale duur van een behandeling met bisfosfonaten is niet duidelijk. Een geprogrammeerde pauze van bisfosfonaten (drug holiday) is in feite een aanbeveling van experts. Wat de gevolgen daarvan zijn, is helemaal nog niet duidelijk. Een vergelijking van vrouwen die de behandeling stopzetten, en vrouwen die de behandeling voortzetten. Om over na te denken.

Remming van de botresorptie, ja, maar hoe?

Remming van de botresorptie, ja, maar hoe?

Jean-Claude Lemaire - Er zijn twee mogelijkheden: bisfosfonaten en denosumab. Die twee opties werden vergeleken in een fase 3-studie bij volwassenen met een cortisonosteoporose.

Abaloparatide, resultaten die ten goede komen aan een brede waaier van vrouwen

Abaloparatide, resultaten die ten goede komen aan een brede waaier van vrouwen

Jean-Claude Lemaire - De ACTIVE-studie (Abaloparatide Comparator Trial in Vertebral Endpoints) is een gerandomiseerde, gecontroleerde fase 3-studie die abaloparatide 80 μg/d s.c., een placebo en teriparatide 20 µg/d s.c. heeft vergeleken bij 2463 gemenopauzeerde vrouwen met osteoporose (gemiddelde leeftijd 69 jaar, spreiding 49-86 jaar) die gedurende 18 maanden werden behandeld

Calcium, gezondheid van het bot en algemene gezondheid

Calcium, gezondheid van het bot en algemene gezondheid

Jean-Claude Lemaire - Calcium is essentieel voor de ontwikkeling van het skelet en de gezondheid van het bot. Gezien de uiteenlopende gewoontes en verschillen in voeding in de wereld is de calciuminname waarschijnlijk niet altijd optimaal. Een stand van zaken.

Osteoporose: focus op enkele mooie pagina's van 2016

Osteoporose: focus op enkele mooie pagina's van 2016

Jean-Claude Lemaire - Op veel jaarlijkse congressen wordt klassiek een overzicht gegeven van de studies die het jaar ervoor zijn gepubliceerd. Dat is iets wat altijd erg in de smaak valt bij de congresgangers.

Kenmerken van IBD bij 65-plussers

Kenmerken van IBD bij 65-plussers

De prevalentie van inflammatoire darmziekten (IBD) stijgt in de oudere populatie. Om de evolutie van deze late onset IBD te onderzoeken, werd gekeken naar IBD-gerelateerde chirurgie en mortaliteit in deze leeftijdsgroep versus jongere leeftijdsgroepen.

Acute buikpijn na maagbypass: nut van CT?

Acute buikpijn na maagbypass: nut van CT?

In welke mate kloppen de CT-bevindingen met de chirurgische exploratie bij patiënten die zich na een Roux-en-Y-maagbypass (RYGBP) aanbieden met acute abdominale pijn?

Follow-up van ambulante patiënten na endoscopie

Follow-up van ambulante patiënten na endoscopie

Een van de manieren om de kwaliteit van uw gastro-intestinale endoscopieën bij ambulante patiënten te checken en desnoods te verbeteren, is opvolging van de nevenwerkingen. Maar waar kloppen patiënten met ernstige nevenwerkingen aan?

Abdominaal vet gelinkt aan oesofagitis

Abdominaal vet gelinkt aan oesofagitis

Uit transversaal onderzoek is gebleken dat abdominaal vet gepaard gaat met erosieve oesofagitis. In deze longitudinale studie werd onderzocht of abdominaal vet (van bij de start of toenemend in de tijd) de ontwikkeling van een erosieve oesofagitis in de hand werkt bij patiënten die initieel geen oesofagitis hebben.

Een veilige behandeling voor levermeta's bij NET

Een veilige behandeling voor levermeta's bij NET

Hoewel een colonoscopie geïndiceerd is bij alle gehospitaliseerde patiënten met een lage gastro-intestinale bloeding, blijft het moment waarop dit onderzoek moet worden uitgevoerd, onduidelijk: in urgentie of electief?

Een "soepele" robot om een falend hart te helpen

Een "soepele" robot om een falend hart te helpen

Amerikaanse experts in biomedische engineering o.a. van de Universiteit van Harvard en het ziekenhuis van Bosten hebben een kleine, soepele robot ontwikkeld die rond het hart wordt gewikkeld en de pompfunctie van het hart verbetert.

Europa Ziekenhuizen hebben zin voor ritme

Europa Ziekenhuizen hebben zin voor ritme

Wouter Colson - De Rythmic Clinic in de Europa Ziekenhuizen heeft de voorbije jaren een belangrijke expertise uitgebouwd in de behandeling met ablatie van hartritmestoornissen. Vooral Sint-Elisabeth in Ukkel is daarmee het belangrijkste niet-universitaire competence center in het Brussels Gewest op het vlak van cardiale elektrofysiologie.