Alles over Young AM et al. Comparison

Rivaroxaban vs. dalteparine bij patiënten met veneuze trombo-embolie

Gebruik van rivaroxaban, een factor Xa-remmer, correleerde met een lagere incidentie van recidief van veneuze trombo-embolie, maar een hogere incidentie van weinig ernstige, maar toch klinisch relevante bloedingen dan dalteparine, een laagmoleculairgewichtheparine, bij kankerpatiënten met een veneuze trombo-embolie.

ECCO 2019

The ECCO 2019 European Cancer Summit on 12-14 September 2019 in Brussels, Belgium will bring together worldwide leaders from cancer care, research, patient advocacy and public-private sectors in a unique multi-stakeholder forum. The theme of the second edition of the ECCO Summit is: "European Cancer Care: Across Borders".