Alles over Young AM et al. Comparison

Gebruik van rivaroxaban, een factor Xa-remmer, correleerde met een lagere incidentie van recidief van veneuze trombo-embolie, maar een hogere incidentie van weinig ernstige, maar toch klinisch relevante bloedingen dan dalteparine, een laagmoleculairgewichtheparine, bij kankerpatiënten met een veneuze trombo-embolie.

In 2018 werden wereldwijd 2,2 miljoen kankers gediagnosticeerd die kunnen toegeschreven worden aan infectie. Twee van de belangrijkste oncogene pathogenen, namelijk HPV en hepatitis B, zijn te voorkomen door vaccinatie, twee andere - Helicobacter pylori en hepatitis C - zijn behandelbaar.