Alles over Young AM et al. Comparison

Gebruik van rivaroxaban, een factor Xa-remmer, correleerde met een lagere incidentie van recidief van veneuze trombo-embolie, maar een hogere incidentie van weinig ernstige, maar toch klinisch relevante bloedingen dan dalteparine, een laagmoleculairgewichtheparine, bij kankerpatiënten met een veneuze trombo-embolie.

Nieuwsbrief

Schrijf u in op onze nieuwsbrief

Supportieve zorgen maken een belangrijk deel uit van een goede oncologische zorg. We gaan regelmatig in op aspecten die de kankerzorg beter kunnen maken.