...

Tussen september 2013 en december 2016 werden in deze open studie 406 patiënten met een actieve kanker en een veneuze trombo-embolie in 58 Britse ziekenhuizen gerekruteerd. De patiënten werden gerandomiseerd naar rivaroxaban 15 mg/d per os tweemaal per dag gedurende drie weken en daarna 20 mg 1x/d gedurende zes maanden (n = 203) of naar dalteparine 200 IE/kg subcutaan gedurende een maand en daarna 150 IE/kg/d van maand twee tot maand zes (n = 203). De studie werd uitgevoerd bij patiënten met een symptomatische longembolie, een secundaire longembolie of een symptomatische proximale diepe veneuze trombose. 58% van de patiënten had een gemetastaseerde kanker.Het primaire eindpunt was een recidief van veneuze trombo-embolie na zes maanden. Een recidief van veneuze trombo-embolie werd waargenomen bij acht patiënten van de rivaroxabangroep en bij 18 patiënten van de dalteparinegroep. De cumulatieve frequentie van recidief na zes maanden was respectievelijk 4% en 11% (hazard ratio [HR] = 0,43, 95% betrouwbaarheidsinterval = 0,19 -0,99). Het cumulatieve aantal ernstige bloedingen tijdens een periode van zes maanden was respectievelijk 6% en 4% (HR = 1,83, 95% BI = 0,68-4,96) en het cumulatieve aantal weinig ernstige, maar klinisch significante bloedingen tijdens een periode van zes maanden was respectievelijk 13% en 4% (HR = 3,76, 95% BI = 1,63-8,69).Young AM et al. Comparison of an Oral Factor Xa Inhibitor With Low Molecular Weight Heparin in Patients With Cancer With Venous Thromboembolism: Results of a Randomized Trial (SELECT-D). DOI: 10.1200/JCO.2018.78.8034 Journal of Clinical Oncology - Online gepubliceerd voor de papieren versie op 10 mei 2018. http://ascopubs.org/doi/10.1200/JCO.2018.78.8034