Alles over Strahlenther Onkol

In deze multicentrische (10 centra in Duitsland) open-label, gerandomiseerde fase 2-studie werden 35 patiënten met een niet-reseceerbare slokdarmkanker behandeld met radiochemotherapie plus cetuximab (cetuximabgroep) en 39 met radiochemotherapie alleen (controlegroep).

Nieuwsbrief

Schrijf u in op onze nieuwsbrief

Supportieve zorgen maken een belangrijk deel uit van een goede oncologische zorg. We gaan regelmatig in op aspecten die de kankerzorg beter kunnen maken.