Alles over Sattva S. Neelapu

De behandeling van grootcellig B-cellymfoom (LBCL) met CAR-T-cellen werd eerst toegepast bij patiënten die al twee of meer behandelingslijnen hadden gekregen, maar gezien de successen die waren behaald bij eerdere pogingen en het feit dat de behandeling op lange termijn doeltreffend blijft, wordt ze nu ook in een vroeger stadium toegepast.

Nieuwsbrief

Schrijf u in op onze nieuwsbrief

Supportieve zorgen maken een belangrijk deel uit van een goede oncologische zorg. We gaan regelmatig in op aspecten die de kankerzorg beter kunnen maken.