Alles over Reiss KA et al. Starting Dose of Sorafenib for the Treatment

Een lagere startdosering van sorafenib verlaagt de totale overleving niet, verlaagt wel de kosten en houdt een lager risico in op onderbreking van de behandeling bij patiënten met een gevorderd hepatocellulair carcinoom.