...

De auteurs hebben de gegevens doorgenomen van 4.903 patiënten die tussen januari 2006 en april 2015 in 128 ziekenhuizen sorafenib hadden gekregen voor de behandeling van een gevorderd hepatocellulair carcinoom. Het primaire eindpunt was de totale overleving.3.094 patiënten (63%) hebben de standaardstartdosering gekregen, zijnde sorafenib 800 mg/d, en 1.809 patiënten (37%) hebben een lagere startdosering gekregen, dus < 800 mg/d (gemiddeld 367 mg/dag). De mediane totale overleving was lager in de groep die een lagere startdosering had gekregen (mediane totale overleving respectievelijk 200 en 233 dagen, HR = 1,10, p = 0,002). Maar na multivariate analyse werd geen significant verschil in de totale overleving meer waargenomen (gecorrigeerde HR = 0,92, 95% betrouwbaarheidsinterval = 0,83-1,01). Het risico was significant kleiner dan de marge van non-inferioriteit (p < 0,001).De cumulatieve kosten voor sorafenib waren duidelijk lager bij de patiënten die een lagere startdosering hadden gekregen (mediane kosten respectievelijk 5.636 dollar en 8.661 dollar, p < 0,001). Het aantal patiënten dat de behandeling heeft stopgezet wegens bijwerkingen, was ook lager in de groep die een lagere startdosering had gekregen (19,6% versus 22,4%, p = 0,056). Ook het aantal patiënten dat de behandeling heeft onderbroken wegens gastro-intestinale bijwerkingen, was lager (8,7% vs. 10,8%, p = 0,047).Reiss KA et al. Starting Dose of Sorafenib for the Treatment of Hepatocellular Carcinoma: A Retrospective, Multi-Institutional Study. DOI: 10.1200/JCO.2017.73.8245 Journal of Clinical Oncology - Online gepubliceerd voor de papieren versie op 5 september 2017http://ascopubs.org/doi/abs/10.1200/JCO.2017.73.8245?journalCode=jco