Alles over QoL

Patiënten met uitgezaaide longkanker hebben een hoge symptoomlast en een verminderde levenskwaliteit (QoL). Vroegtijdige palliatieve zorg (VPZ) kan bij deze patiënten de QoL, gemoedstoestand, maar ook de overleving significant verbeteren. Hierin zouden bepaalde copingstrategieën een belangrijke rol kunnen spelen.

Patiënten met uitgezaaide longkanker hebben een hoge symptoomlast en een verminderde levenskwaliteit (QoL). Vroegtijdige palliatieve zorg (VPZ) kan bij deze patiënten de QoL, gemoedstoestand, maar ook de overleving significant verbeteren. Hierin zouden bepaalde copingstrategieën een belangrijke rol kunnen spelen.

Nieuwsbrief

Schrijf u in op onze nieuwsbrief

Supportieve zorgen maken een belangrijk deel uit van een goede oncologische zorg. We gaan regelmatig in op aspecten die de kankerzorg beter kunnen maken.