Alles over Philip Poortmans

Laat ik u, na het lezen van de titel van dit editoriaal, onmiddellijk geruststellen. Dit is geen oorlogstaal en ook geen uiting van een politieke ambitie om ooit nog eens een burgemeesterssjerp te omgorden. Verre van zelfs. Bij het overlopen van de inhoudstafel van deze Belgian Oncology & Hematology News, valt nog steeds de nieuwe look op - daar hadden we het de vorige keer al uitgebreid over - maar ook kijk ik met verwondering/bewondering naar de waardering die onze Belgische geneesheren en onderzoekers de laatste tijd te beurt is gevallen. Laat me dan ook toe om Julius Caesar te parafraseren. Horum omnium animatissimi sunt Belgae.

Een multidisciplinair team heeft een praktische toolbox ontwikkeld, recent gepubliceerd in The Lancet Oncology (1), waarin gedetailleerde klinische adviezen worden geformuleerd voor het overbruggen van klinische en technische obstakels na primaire systemische therapie voor borstkanker. Radiotherapeut-oncoloog prof. Philip Poortmans (GZA/UA/Iridium Netwerk), één van de initiatiefnemers, benadrukt het nut van deze toolbox voor patiënten die initieel 'borderline' borstsparend behandelbaar zijn.

Nieuwsbrief

Schrijf u in op onze nieuwsbrief

Supportieve zorgen maken een belangrijk deel uit van een goede oncologische zorg. We gaan regelmatig in op aspecten die de kankerzorg beter kunnen maken.