...

Animatus... bezield, bevlogen, begeester(en)d. Een passende omschrijving voor de manier waarop zowel prof. Philip Poortmans als prof. Johan Vansteenkiste met hun vak bezig zijn en recent dan ook hiervoor internationale erkenning kregen. Prof. Vansteenkiste mocht de prestigieuze Heine H. Hansen Award gedurende het European Lung Cancer Virtual Congress 2021 in ontvangst nemen. Ik ken prof. Vansteenkiste intussen al langer dan 50 jaar, sinds onze middelbareschooltijd aan het Brugse Sint-Lodewijkscollege. Een half jaar deelden we dezelfde schoolbank, wat bij mij resulteerde in een aanzienlijke verbetering van mijn resultaten en bij hem in een stijging van het aantal bladzijden straf. Maar toen al had prof. Vansteenkiste de gave om moeilijke dingen, eenvoudig uit te leggen. Zijn presentatie op het ELCC ter gelegenheid van de Heine H. Hansen Award, over de gemaakte vooruitgang in 30 jaar behandeling van het niet-kleincellig longcarcinoom, is daar ook een voorbeeld van. Daarnaast is het tevens een neerslag van een briljante carrière. Een nader bekijken van de referenties toont hoe betrokken hij, en bij uitbreiding de Leuven Lung Cancer Group, waren bij elke stap in een betere zorg voor patiënten met deze ooit onbehandelbare aandoening. Prof. Philip Poortmans ken ik persoonlijk niet zo goed. Maar ik ben ervan overtuigd dat ook de woorden begeestering en bezieling typisch zijn voor zijn carrière. Vorige maand mocht hij de Sankt Gallen International Breast Cancer Award 2021 ontvangen. Als eerste radiotherapeut-oncoloog ooit. Prof. Poortmans heeft een deel van zijn carrière in Nederland en Frankrijk doorgebracht, en is sinds kort terug aan de slag in Antwerpen, waar het ooit allemaal begon. In deze BOhN vindt u een samenvatting van zijn voordracht gegeven ter gelegenheid van het ontvangen van deze prestigieuze prijs. Een woord van dank vanwege onze journaliste moet hier zeker vermeld worden voor de gekregen hulp bij het schrijven van dit artikel. Bezieling... het hoeft niet altijd gepaard te gaan met erkenning via een prijs. Ook het radiofarmacon dat door een samenwerking van verschillende diensten in het UZ Gent zal leiden tot een snellere en goedkopere diagnose van het gemetastaseerde prostaatcarcinoom valt binnen deze categorie. Of het fundamentele onderzoek naar endocytose, waarin het membraaneiwit CD166 een belangrijke rol speelt, en waar het onderzoeksteam van prof. Morsomme aan het Louvain Institute of Biomolecular Science Technology (LIBST) mee bezig is. We brengen er in deze BOhN naast de andere vaste rubrieken, verslag van. Veel leesplezier!