Alles over Palmerini

Tot op heden is er geen chemotherapie gekend voor niet (volledig) reseceerbare TGCT. In deze gerandomiseerde fase 3-studie werd het gebruik van pexidartinib (oplaaddosis van 1.000 mg pexidartinib per dag per os (400 mg 's morgens; 600 mg 's avonds) gedurende de eerste 2 weken, gevolgd door 800 mg per dag (400 mg tweemaal daags) gedurende 22 weken nagegaan bij 61 patiënten en vergeleken met een placebogroep (59 patiënten).

In 2018 werden wereldwijd 2,2 miljoen kankers gediagnosticeerd die kunnen toegeschreven worden aan infectie. Twee van de belangrijkste oncogene pathogenen, namelijk HPV en hepatitis B, zijn te voorkomen door vaccinatie, twee andere - Helicobacter pylori en hepatitis C - zijn behandelbaar.