Neoadjuvante therapie en oesofagectomie bij lokaal gevorderd slokdarmcarcinoom

Neoadjuvante therapie en oesofagectomie bij lokaal gevorderd slokdarmcarcinoom

Voor patiënten met lokaal uitgebreid thoracaal oesofageaal squameuscelcarcinoom (ESSC) is neoadjuvante therapie gevolgd door heelkunde de meest voorgestelde behandeling. De resultaten van gerandomiseerde studies zijn echter niet consistent. De te volgen strategie blijft voorwerp van studie. Deze studie evalueert de invloed van neoadjuvante therapie op de postoperatieve fase, op de ziektevrije overleving (DFS) en de algemene overleving (OS).