Alles over Mumbai

Bij drievoudig negatieve borstkanker verhoogt toevoeging van een platinaverbinding aan een neoadjuvante chemotherapie met antracyclines en taxanen het percentage complete pathologische respons (pCR). Of ook de overleving daardoor verbetert, is lange tijd niet duidelijk geweest (weinig specifieke studies ad hoc, tegenstrijdige resultaten). Tijdens een langetermijnfollow-up van de BrigHTness-studie en in de Keynote 522-studie (carboplatine + pembrolizumab) zijn positieve resultaten behaald met carboplatine.

Nieuwsbrief

Schrijf u in op onze nieuwsbrief

Supportieve zorgen maken een belangrijk deel uit van een goede oncologische zorg. We gaan regelmatig in op aspecten die de kankerzorg beter kunnen maken.