Alles over Monin

In deze prospectieve, observationele studie werd nagegaan of bij patiënten met kanker, het optreden van de immuniteit even snel optreedt als bij niet-kankerpatiënten. Het Pfizer-BioNTech-vaccin (30 μg) werd intramusculair toegediend bij 95 patiënten met een solide tumor, bij 56 patiënten met een hematologische kanker en bij 54 gezonde personen, die als controlegroep werden beschouwd.

Nieuwsbrief

Schrijf u in op onze nieuwsbrief

Supportieve zorgen maken een belangrijk deel uit van een goede oncologische zorg. We gaan regelmatig in op aspecten die de kankerzorg beter kunnen maken.