...

Vervolgens werd bij 25 patiënten met een solide tumor en zes patiënten met een hematologische kanker een tweede dosis toegediend op dag 21. Bij de overige 69 patiënten met een solide tumor en 49 patiënten met een hematologische kanker werd de tweede dosis gepland na ongeveer 12 weken.De mediane follow-up na de eerste vaccinatie tot het verrichten van het eerste bloedonderzoek was 22 dagen (IQR 19-27) voor de gezonde controlegroep en 22 dagen (21-26) voor patiënten met een solide tumor en een hematologische kanker. De proportie van aanwezigheid van positieve anti-S IgG-titers na ongeveer 21 dagen was na een eenmalige vaccinatie 32 (94%; 95% CI 81-98) van de 34 personen in de controlegroep, 21 (38%; 26-51) van de 56 patiënten met een solide tumor en acht (18%; 10-32) van de 44 patiënten met een hematologische kanker.Na het toedienen van een tweede dosis op dag 21 noteerde men ongeveer een tweetal weken na deze tweede dosis aanwezigheid van positieve anti-S IgG-titers bij 12 (100%; 76-100) van de 12 personen in de controlegroep, bij 18 (95%; 95% CI 75-99) van de 19 patiënten met een solide tumor en bij drie (60%; 23-88) van de vijf patiënten met een hematologische kanker. Dit staat in schril contrast met de groep, die nog geen boostvaccinatie ontving: 18 (86%; 65-95) van de 21 personen in de controlegroep, tien (30%; 17-47) van de 33 patiënten met een solide tumor en vier (11%; 4-25) van de 36 patiënten met een hematologische kanker.Het vaccin werd goed verdragen en men noteerde niet meer bijwerkingen bij de kankerpatiënten dan bij de controlegroep: na de eerste dosis werden er helemaal geen bijwerkingen weerhouden bij 75 (54%) van de 140 patiënten met kanker en 15 (38%) van de gezonde controlegroep; na de tweede dosis bedroegen deze aantallen 22 (71%) van de 31 patiënten met kanker en vijf (31%) van de 16 van de gezonde controlegroep. De meest voorkomende bijwerking was een lokale reactie onder vorm van pijn ter hoogte van de injectieplaats (23 [35%] van de 65 patiënten met kanker; 12 [48%] van de patiënten uit de gezonde controlegroep). Vaccingerelateerde overlijdens werden niet waargenomen.Monin, L.,Laing,A. G., Muñoz-Ruiz, M. et all: Safety and immunogenicity of one versus two doses of the COVID-19 vaccine BNT162b2 for patients with cancer: interim analysis of a prospective observational study. Lancet Oncol 2021. Published Online: April 27, 2021 https://doi.org/10.1016/ S1470-2045(21)00213-8.