Alles over McDermott

Deze internationale (175 centra in 28 landen), gerandomiseerde, gecontroleerde fase 3-studie vergeleek bij 1.096 patiënten met een onbehandeld, lokaal uitgebreid of gemetastaseerd heldercellig niercelcarcinoom het gebruik van nivolumab plus ipilimumab (nivolumab 3 mg/kg intraveneus plus ipilimumab 1 mg/kg intraveneus om de 3 weken voor een totaal van 4 sessies, gevolgd door nivolumab 3 mg/kg intraveneus om de 2 weken) of sunitinib (50 mg per os eenmaal daags gedurende 4 weken in cycli van 6 weken).

Nieuwsbrief

Schrijf u in op onze nieuwsbrief

Supportieve zorgen maken een belangrijk deel uit van een goede oncologische zorg. We gaan regelmatig in op aspecten die de kankerzorg beter kunnen maken.