...

Nivolumab plus ipilimumab werd toegediend aan 550 patiënten (425 met intermediair of hoog risico, 125 met laag risico) en sunitinib aan 546 patiënten (422 met intermediair of hoog risico, 124 met laag risico).Bij een uitgebreide follow-up (mediane follow-up 32,4 maanden [IQR 13,4-36,3]), bemerkte men vooral duidelijke verschillen voor patiënten met intermediair of hoog risico. Deze resultaten toonden aan dat nivolumab plus ipilimumab superieur was tegenover sunitinib in termen van algemene overleving (mediane niet bereikt [95% CI 35,6 - niet schatbaar] versus 26,6 maanden [22,1-33,4]; hazard ratio [HR] 0,66 [95% CI 0,54-0,80], p<0,0001), progressievrije overleving (mediane 8,2 maanden [95% CI 6,9- 10,0] versus 8,3 maanden [7,0 - 8,8]; HR 0,77 [95 % CI 0,65 - 0,90], p=0,0014), en de proportie patiënten, die een objectieve respons bereikten (178 [42 %] van de 425 versus 124 [29 %] van de 422; p=0,0001). Ook voor de totale groep patiënten, bekwam men een beter resultaat met nivolumab plus ipilimumab dan met sunitinib in termen van algemene overleving (mediane niet bereikt [95% CI niet schatbaar] versus 37,9 maanden [32,2 - niet schatbaar]; HR 0,71 [95 % CI 0,59 - 0,86], p=0.0003), progressievrije overleving (mediane 9,7 maanden [95 % CI 8,1 - 11,1] versus 9,7 maanden [8,3 - 11,1]; HR 0,85 [95 % CI 0,73 - 0,98], p=0,027), en de proportie patiënten, die een objectieve respons bereikten (227 [41 %] of 550 versus 186 [34 %] of 546 p=0,015). De meest voorkomende behandelingsgerelateerde nevenwerkingen van graad 3 en 4 in de nivolumab- en ipilimumabgroep waren verhoogde lipasen (57 [10%] van 547), verhoogde amylasen (31 [6%]), en verhoogde alanine aminotransferase (28 [5%]), terwijl deze in de sunitinibgroep vooral bestonden uit hypertensie (90 [17%] van 535), vermoeidheid (51 [10%]), en palmo-plantaire erythrodysaesthesie (49 [9%]). Acht overlijdens in de nivolumab- plus ipilimumabgroep en vier overlijdens in de sunitinibgroep werden beoordeeld als behandelingsgerelateerd.Deze resultaten tonen een betere langetermijnefficiëntie van nivolumab plus ipilimumab in vergelijking met sunitinib en dit vooral voor patiënten met intermediair of hoog risico.Motzer,R.J., Rini,B.I., McDermott, D.F. et all.: Nivolumab plus ipilimumab versus sunitinib in first-line treatment for advanced renal cell carcinoma: extended follow-up of efficacy and safety results from a randomised, controlled, phase 3 trial. Lancet Oncol 2019; 20: 1370-85. Published Online August 16, 2019; http://dx.doi.org/10.1016/ S1470-2045(19)30413-9