Alles over Li

In deze gerandomiseerde, multicentrische, open-label trial werden 159 patiënten behandeld met FOLFOX-HAIC (oxaliplatine 130 mg/m2, leucovorine 400 mg/m2, fluorouracil bolus 400 mg/m2 op dag 1, en fluorouracil infusie 2.400 mg/m2 gedurende 24 uur om de drie weken) en 156 patiënten met TACE (epirubicine 50 mg, lobaplatine 50 mg, en lipiodol en polyvinyl alcoholpartikels).

Nieuwsbrief

Schrijf u in op onze nieuwsbrief

Supportieve zorgen maken een belangrijk deel uit van een goede oncologische zorg. We gaan regelmatig in op aspecten die de kankerzorg beter kunnen maken.