...

De patiënten in de FOLFOX-HAIC-groep vertoonden een merkelijk betere mediane overleving van 23,1 maanden (95% CI, 18,5 tot 27,7) in vergelijking met de overleving van 16,1 maanden (95% CI, 14,3 tot 17,9) in de TACE-groep (HR 0,58 [95% CI, 0,45 tot 0,75]; P = 0,001).Ook wat de progressievrije overleving betreft, noteerde men een significant langere mediane progressievrije overleving in de FOLFOX-HAIC-groep (9,6 maanden [95% CI, 7,4 tot 11,9]) dan in de TACE-groep (5,4 maanden [95% CI, 3,8 tot 7,0]; HR 0,57 [95% CI, 0,45 tot 0,72, P = 0,001). Tevens bemerkte men in de FOLFOX-HAIC-groep bovendien een significant langere mediane symptoomvrije progressievrije overleving (17,9 maand [95% CI, 13,0 tot 22,9]) dan in de TACE-groep (10,4 maanden [95% CI, 8,9 tot 12,0]; HR 0,53 [95% CI, 0,41 tot 0,67], P = 0,001). Het voorkomen van graad 3-4 gestegen alaninetransaminasen (13 [8%] tegenover 30 [19%]; P = 0,005), gestegen aspartaattransaminasen (28 [18%] tegenover 44 [28%]; P = 0,03), en hyperbilirubinemie (1 [1%] tegenover 9 [6%]; P = 0,01) was significant hoger in de TACE-groep dan in de FOLFOX-HAIC-groep. Ook de algemene incidentie van ernstige bijwerkingen was hoger in de TACE-groep dan in de FOLFOX-HAIC-groep (47 [30%] tegenover 30 [19%], P = 0,03). Binnen de 30 dagen na stopzetten van de studiemedicatie noteerde men vier behandelingsgerelateerde overlijdens (twee in elke groep), die niet aan progressie van de aandoening konden worden toegeschreven.Wel noteerde men de aanwezigheid van abdominale pijn bij 37 patiënten in de FOLFOX-HAIC-groep tijdens de injectie van oxaliplatine. Deze pijn verdween na stopzetten van de injectie. Van deze 37 patiënten ging deze pijn bovendien bij 32 (86%) gepaard met een significantere inkrimping van de tumor.Alhoewel de noodzaak aan technische expertise de generaliseerbaarheid ervan kan beperken, vormt hepatische arteriële infusiechemotherapie een geschikte eerstelijns locoregionale interventie bij geselecteerde patiënten met een uitgebreid niet-reseceerbaar hepatocellulair carcinoom.Li, Q-J.,He, M-K., Chen, H-W. et all: Hepatic Arterial Infusion of Oxaliplatin, Fluorouracil, and Leucovorin Versus Transarterial Chemoembolization for Large Hepatocellular Carcinoma: A Randomized Phase III Trial. J Clin Oncol 00. © 2021 by American Society of Clinical Oncology. Accepted on September 20, 2021. Published at ascopubs.org/journal/ jco on October 14, 2021. DOI https://doi. org/10.1200/JCO.21. 00608