Alles over Kaufman

In deze gerandomiseerde, dubbelblinde, placebogecontroleerde fase 3-studie werd bij 337 patiënten met een BRCA-gemuteerde, gemetastaseerde borstkanker veliparib toegevoegd aan de behandeling met carboplatine-paclitaxel (veliparibgroep) en 172 patiënten ontvingen placebo plus carboplatine-paclitaxel (controlegroep).

Nieuwsbrief

Schrijf u in op onze nieuwsbrief

Supportieve zorgen maken een belangrijk deel uit van een goede oncologische zorg. We gaan regelmatig in op aspecten die de kankerzorg beter kunnen maken.