Alles over J.A.

Een multicentrische gerandomiseerde trial ging het effect - en meer bepaald de nevenwerkingen op lange termijn - na van geaccelereerde partiële borstbestraling (APBI) in vergelijking met volledige borstbestraling na conservatieve chirurgie omwille van ductaal carcinoom.