Alles over J.A.

Een multicentrische gerandomiseerde trial ging het effect - en meer bepaald de nevenwerkingen op lange termijn - na van geaccelereerde partiële borstbestraling (APBI) in vergelijking met volledige borstbestraling na conservatieve chirurgie omwille van ductaal carcinoom.

Nieuwsbrief

Schrijf u in op onze nieuwsbrief

Supportieve zorgen maken een belangrijk deel uit van een goede oncologische zorg. We gaan regelmatig in op aspecten die de kankerzorg beter kunnen maken.