Alles over Aristotelis Bamias

IMVigor130 immunotherapie is een internationale, gerandomiseerde fase 3-studie, die aanvankelijk was opgezet om atezolizumab + een platinaverbinding/gemcitabine te vergelijken met placebo + een platinaverbinding/gemcitabine als eerstelijnstherapie bij een gemetastaseerd urotheelcarcinoom. De studieopzet is daarna gewijzigd met toevoeging van een groep die alleen werd behandeld met atezolizumab.

Nieuwsbrief

Schrijf u in op onze nieuwsbrief

Supportieve zorgen maken een belangrijk deel uit van een goede oncologische zorg. We gaan regelmatig in op aspecten die de kankerzorg beter kunnen maken.