Alles over Amonkar

In deze open-label, multicentrische, gerandomiseerde fase 3-studie werden 153 patiënten behandeld met pembrolizumab (200 mg intraveneus om de drie weken) en 154 met een klassieke chemotherapie (mFOLFOX6 (leucovorin, fluorouracil, en oxaliplatin) of FOLFIRI (leucovorin, fluorouracil, en irinotecan)) intraveneus om de twee weken met of zonder intraveneus bevacizumab of cetuximab.

Nieuwsbrief

Schrijf u in op onze nieuwsbrief

Supportieve zorgen maken een belangrijk deel uit van een goede oncologische zorg. We gaan regelmatig in op aspecten die de kankerzorg beter kunnen maken.