Alles over A. C.

Vermits reeds voldoende aangetoond is dat toevoeging van palbociclib aan de endocriene therapie, de progressievrije overleving verbetert bij hormoonreceptor-positieve HER2-negatieve gemetastaseerde borstkanker, wordt in deze multicentrische open-label gerandomiseerde fase 3-studie nagegaan of het zin heeft palbociclib reeds vanaf het begin toe te voegen bij stadium II-III, hormoonreceptor-positieve HER2-negatieve borstkanker.

Nieuwsbrief

Schrijf u in op onze nieuwsbrief

Supportieve zorgen maken een belangrijk deel uit van een goede oncologische zorg. We gaan regelmatig in op aspecten die de kankerzorg beter kunnen maken.