...

Het is daarom van essentieel belang dat het verwachte SIRT-behandelresultaat voor elke patiënt afzonderlijk wordt beoordeeld. QuiremScout wordt gebruikt om de SIRT-behandeling te simuleren met behulp van een veilige dosis microsferen die identiek zijn aan de microsferen die voor SIRT worden gebruikt. De QuiremScout-scan helpt de behandelend arts om een weloverwogen beslissing te nemen over de verwachte veiligheid en werkzaamheid van de SIRT-procedure. QuiremScout bestaat uit een kleine dosis microsferen van biocompatibel poly(L-melkzuur) [PLLA] die radioactief holmium-166 (Ho-166) bevatten. De gammastraling van Ho-166 maakt beeldvorming door emissietomografie met één foton (SPECT) of SPECT/CT mogelijk, en de zeer paramagnetische eigenschappen van Ho-166 zijn zichtbaar met magnetische resonantie (MRI). SIRT wordt gebruikt bij de behandeling van patiënten met levermetastasen van colorectale kanker. De ESMO- en NCCN-richtlijnen hebben SIRT geïncludeerd als locoregionale therapie bij patiënten bij wie de chemotherapie-opties hebben gefaald of bij refractaire / chemotherapieresistente pathologie. De behandeling omvat de toediening van radioactieve microsferen die zijn ontworpen om de vaten rondom de metastasen te emboliseren via de takken van de leverslagader. Het doel is om metastasen direct te bestralen, met behoud van het omliggende gezonde weefsel. De microsferen zijn beschikbaar met twee radio-isotopen: Yttrium-90 en Ho-166. De SIRT-procedure wordt uitgevoerd in twee stappen. De voorbereidende fase is nodig om de effectiviteit en veiligheid van SIRT te bevestigen door de behandeling te simuleren met behulp van een surrogaat marker. Het is bedoeld voor het beoordelen van extrahepatische afzetting, de mate van pulmonaire levershunt en de intrahepatische verdeling van microsferen die via arteriële weg worden geïnjecteerd. Na deze fase wordt de toe te dienen dosis berekend. Dit is een belangrijke stap omdat de arts een maximale dosis op de tumor wil, terwijl hij een minimale dosis op niet-tumorweefsel wil behouden. Er is een correlatie tussen de dosis die aan de tumor wordt afgegeven en de oncologische resultaten, zoals er ook een verband is tussen de dosis die aan niet-tumorweefsel wordt afgegeven en de toxiciteit. In de huidige praktijk worden macro-aggregaten van albumine met technetium (Tech-99m-MAA) gebruikt als marker voor de voorbereidende fase, maar de voorspellende waarde van Tech-99m-MAA is beperkt. QuiremScout is het eerste en enige SIRT- product dat gebruikt wordt als een marker van microsferen die zijn geladen met een radio- isotoop identiek aan de behandeling (QuiremSpheres®). De unieke beeldkenmerken van Ho-166 maken het mogelijk om het te gebruiken als marker en als behandeling. Dit verbetert de selectie van patiënten voor SIRT door de verhouding tussen in tumorweefsel geassimileerde deeltjes en normaal weefsel nauwkeurig te evalueren. Met de verkregen informatie kunnen artsen voorafgaand aan SIRT een geïnformeerde klinische beslissing nemen en de toe te dienen dosis voor elke patiënt afzonderlijk berekenen. De dosisberekening wordt geoptimaliseerd dankzij speciale software. De goeie correlatie tussen de voorbereidende fase en de SIRT zelf resulteert in een significante impact op de algehele overleving van de patiënt. QuiremScout is een innovatie die het resultaat is van het werk van een universitair team (Universitair Medisch Centrum Utrecht - UMCU) met als doel de distributie van microsferen betrouwbaar te voorspellen, zodat artsen de behandeling kunnen controleren en patiënten kunnen behandelen volgens een persoonlijk behandelplan.