...

Een onderzoek van dr. Guy Jerusalem van het CHU in Luik bevestigt de grote impact van covid-19 op de zorgverleners. De enquête werd verspreid door 20 oncologen uit 10 van de landen die het meest getroffen worden door covid-19 en werd uiteindelijk ingevuld door 109 medisch oncologen uit 18 landen. Van de deelnemers gaf 18% aan dat ze ervan uitgaan dat hun mentaal welzijn zich nog niet zal herstellen tegen eind dit jaar. 63% heeft toegang tot psychologische ondersteuning, maar slechts 10% maakt er gebruik van. Jerusalem G. Ann Oncol 2020;31(4): S1205-S1206. https://doi.org/10.1016/j.annonc. 2020.08.2317