...

Prof. Van Cutsem heeft die prijs gekregen omwille van zijn pionierswerk inzake gastro-intestinale oncologie en voor de bijdrage die deze eenheid, een van de grootste in West-Europa, heeft geleverd tot de promotie van medische oncologie als specialisme binnen de gastro-intestinale oncologie.Bij de overhandiging van de prijs zei prof. Eric Van Cutsem: "De prijs is een belangrijke stimulans om verder inspanningen te leveren om een beter inzicht te krijgen in maagen darmkanker. Bijzonder deugddoend vind ik dat de resultaten verbeterd zijn. Er lopen meerdere grote projecten inzake fundamenteel en translationeel onderzoek. Er blijken inderdaad veel biomarkers en moleculaire targets te zijn, waar we hopelijk ooit een gerichte behandeling voor zullen vinden."Naar aanleiding van de overhandiging van de prijs heeft Eric Van Cutsem een uitgebreid interview gegeven (https://www. esmo.org/Press-Office/ESMO-Award-Eric-Van-Cutsem), waarin hij uitlegt dat hij zich vooral beschouwt als een clinicus, hoe hij het succes meet en waarom hij optimistisch is voor de toekomst.