...

De sterfte binnen 6 weken na het starten van radiotherapie van het hele brein zijn slecht. Dat wijst erop dat de patiëntenselectie een echte uitdaging blijft. (referentie: Windsor AA et al. Clinical Oncology. 2013;25:674)