...

Bovenop hun ziekte kampen Aya's met kanker ook nog eens met specifieke uitdagingen en noden die eigen zijn aan hun leeftijd zoals groei naar zelfstandigheid, studie- en beroepskeuze, seksualiteit, kinderwens, vruchtbaarheid, enz. Daarom is dat binnen de oncologie een kwetsbare groep. Voor kinderkanker en kanker bij oudere volwassenen is er al veel aandacht en begeleiding maar deze groep viel tot nu toe wat uit de boot. Het UZ Gent heeft als eerste ziekenhuis in België een AYA-referentieteam. In 2022 werd het driejarige proefproject AYACare@Gent afgerond, waarin ze samen met de drie andere Gentse ziekenhuizen een gestroomlijnd AYA-zorgpad ontwikkelde. "Dat project werd gesteund door Kom op ­tegen ­Kanker", zegt prof. dr. Lore ­Lapeire (Medische oncologie). "Zij ­grepen het aan om bij de overheid te pleiten voor kwaliteitsvolle AYA-zorg. Met succes: vanaf het najaar worden zes AYA-referentie­centra gefinancierd." Daardoor krijgt de Aya-zorg van het UZ Gent ook een stevige structurele inbedding met Nathalie Belpame als Aya-zorgcoördinator. Zij zal de Aya-zorg nu verder helpen uitbouwen.