...

De onderzoekers hebben eerst ontdekt dat obesitas gepaard gaat met ontsteking in de tumor en een sterkere infiltratie door met de tumor samenhangende immunosuppressieve macrofagen. Daarna hebben ze aangetoond dat een interventie op VEGFR-1 de activiteit van de met de tumor geassocieerde macrofagen en de immunosuppressieve omgeving van de tumor kan beïnvloeden en een snellere tumorgroei bij zwaarlijvige muizen verhindert. Dat is te verklaren door de sterkere expressie van PIGF bij obesitas. PIGF bindt zich aan VEGFR-1. Ze hebben ook vastgesteld dat een interventie op de interactie tussen PlGF en VEGFR-1 een gewichtstoename in een model van genetisch zwaarlijvige muizen verhindert, maar diabetes verergert. Dat laatste kan worden tegengegaan door metformine, een bekend antidiabeticum, dat ook antitumorale effecten heeft.