...

Bij de Geneesmiddelenprijs dingen Ajovy® van Teva Pharma, Dupixent®van Sanofi, Libtayo® van Sanofi, Spravato® van Janssen Pharmaceutica, en Vitrakvi® van Bayer mee naar de titel. We geven een beetje meer toelichting bij de twee oncologische producten.Vitrakvi®, met als werkzaam bestanddeel larotrectinib, is geïndiceerd als monotherapie voor de behandeling van zowel volwassen als pediatrische patiënten met solide tumoren, wiens tumor gedreven wordt door een NTRK-genfusie, een zeldzame aandoening in de oncologie waarvoor een hoge medische nood bestaat. Vitrakvi® is een uiterst doelgerichte en zeer selectieve TRK-inhibitor met een hoge, snelle en duurzame respons (responspercentage 72%1). Bovendien is Vitrakvi® het eerste geneesmiddel waarvoor een tumoragnostische indicatie, onafhankelijk van de plaats in het lichaam, werd goedgekeurd door de Europese Commissie en dit op basis van uitzonderlijke resultaten op vlak van werkzaamheid, veiligheid en levenskwaliteit, die beduidend beter zijn dan de klassieke standaardbehandelingen. Vitrakvi® kan dan ook beschouwd worden als een belangrijke doorbraak in het domein van de oncologie2, een 'game-changer' die een therapeutische meerwaarde biedt ten opzichte van de huidige standaardbehandelingen.1. SmPC Vitrakvi® 09/2019; 2. EMA: Human medicines: highlights of 2019Patiënten met een gevorderd cutaan plaveiselcelcarcinoom (aCSCC) hebben een slechte prognose, een hoge morbiditeit en mortaliteit. Libtayo® (cemiplimab) is de eerste en momenteel enige checkpointinhibitor die EMA goedgekeurd is voor de behandeling van volwassen patiënten met aCSCC, die niet in aanmerking komen voor curatieve chirurgie of radiotherapie. Libtayo® is een humaan, monoklonaal antilichaam dat intraveneus om de drie weken wordt toegediend. Het bindt op de PD-1-receptor van geactiveerde T-cellen om zo het eigen immuunsysteem te stimuleren en een T-cel antitumorrespons mogelijk te maken. Libtayo® bewerkstelligt een snelle, diepe en duurzame klinisch significante tumorrespons evenals een overlevingsvoordeel. Uit een klinische studie in 193 patiënten blijkt een mediane responstijd van twee maanden, een algehele response rate (ORR) van 46,1% en een geschatte mediane progressievrije overleving van 18,4 maanden. De mediane algehele overleving (OS) werd nog niet bereikt.