...

Een groep onderzoekers heeft het tijdstip van stopzetting van de behandeling, de redenen van stopzetting van de behandeling en de overleving na stopzetting van ibrutinib geëvalueerd bij 308 patiënten met een CLL. Driekwart van de patiënten werd na een mediane follow-up van 20 maanden (spreiding 2-47 maanden) nog altijd behandeld. 31 van de 76 patiënten die de behandeling hebben stopgezet (10% van het totaal), deden dat wegens ziekteprogressie. Bij dertien van de 31 patiënten was de CLL verergerd en 18 hebben een transformatie van Richter ontwikkeld. Een transformatie van Richter trad eerder op dan progressie van de CLL. De mediane overleving na een transformatie van Richter was 3,5 maanden. De mediane overleving na progressie van de CLL was 17,6 maanden. De patiënten bij wie de CLL verergerde tijdens behandeling met ibrutinib, vertoonden mutaties van BTK of PLCG2, de target net distaal van BTK. Het syndroom van Richter ging in de meeste gevallen niet gepaard met die mutaties. Zoals u weet is het syndroom of de transformatie van Richter het optreden van een hooggradig lymfoom tijdens een chronische lymfatische leukemie. Een dergelijk syndroom doet zich voor in 3 tot 10% van de gevallen.