...

De onderzoekers hebben een dynamisch model van overdracht van HPV-infecties opgesteld om de kosten-batenverhouding van twee en drie doses van het vaccin te evalueren. Bij een prijs van 114,52 euro per dosis en in de veronderstelling dat het vaccin meisjes van 12 jaar gedurende tien jaar beschermt, zou Gardasil® rendabel zijn. Toevoeging van een derde dosis voor dezelfde prijs zou ook rendabel zijn als dat zou uitmonden in een levenslange bescherming. In de veronderstelling dat twee doses vrouwen gedurende 20 jaar beschermen, zou de prijs van 114,52 euro per dosis nog rendabel zijn, maar toediening van een derde dosis om een levenslange bescherming te verkrijgen zou pas rendabel zijn bij een prijs van ongeveer 41 euro. De resultaten met Cervarix® (106,58 euro per dosis) waren vergelijkbaar.