Met metastasen (DESTINY Breast 01 tot 03)

In de fase 2-studie DESTINY Breast 01 is trastuzumab deruxtecan (T-DXd), een HER2-antagonist gekoppeld aan een cytostaticum, zeer doeltreffend gebleken bij vrouwen met een gemetastaseerde HER2+ borstkanker die al een behandeling met trastuzumab emtansine (TMD1) hadden gekregen. Die resultaten worden bevestigd door de fase 3-studie DESTINY Breast 02 bij 808 patiënten met een gemetastaseerde HER2+ borstkanker, die al een behandeling met TDM1 hadden gekregen. De patiënten werden gerandomiseerd naar T-DXd of capecitabine + trastuzumab of + lapatinib (keuze van de arts).

De PFS (primair eindpunt) was duidelijk beter met T-DXd: mediane PFS 17,8 maanden versus 6,9 maanden met de andere behandelingen, dus een daling van het risico op tumorprogressie of overlijden met 64% (HR 0,36; p < 0,000001). Ook de totale overleving en het responspercentage waren beter met T-DXd. De mediane totale overleving bedroeg respectievelijk 39,2 en 26,5 maanden (HR 0,66; p = 0,0021).

In die studie zijn dezelfde bijwerkingen gezien als in andere studies. De frequentste waren nausea en braken. Over het algemeen betrof het lichte bijwerkingen, die goed konden worden opgevangen. Interstitieel longlijden is een mogelijk ernstige bijwerking van T-DXd, die in alle studies is gerapporteerd. In de DESTINY Breast 02-studie bedroeg de frequentie van interstitieel longlijden 10,4%, wat van dezelfde grootteorde is als in eerdere studies. In 9,2% van de gevallen ging het om een graad 1- of graad 2-bijwerking, maar twee patiënten zijn eraan gestorven. Vrouwen die worden behandeld met T-DXd, moeten dus goed worden gevolgd.

De DESTINY Breast 03-studie heeft T-DXd vergeleken met TDM1 als tweedelijnstherapie. De resultaten waren beter met T-DXd. Op het SABCS 2022 is een update gepresenteerd: de totale overleving na 24 maanden was 7,5% beter (77,4% vs. 69,9%) en de mediane PFS was 4-maal langer (28,8 vs. 6,8 maanden). Alle details vindt u op de website van The Lancet (https://www.thelancet.com/journals/lancet/article/PIIS0140-6736(22)02420-5/fulltext (gratis en vrij toegankelijk).

Op grond van die twee studies mogen we concluderen dat nagenoeg alle vrouwen met een gemetastaseerde HER2+ borstkanker T-DXd als tweedelijnstherapie zouden moeten krijgen. T-DXd is ook doeltreffend bij vrouwen die al TMD1 hebben gekregen.

In een vroeg stadium (TALENT)

Gezien de zeer goede resultaten bij de behandeling van gemetastaseerde HER2+ borstkanker is T-DXd ook in een vroeg stadium (als neoadjuvante behandeling) onderzocht. De TALENT-studie heeft de werkzaamheid en de veiligheid van T-DXd alleen of in combinatie met anastrozol geëvalueerd. De preliminaire resultaten zijn veelbelovend. Bij de 44 analyseerbare patiënten 63% respons bij beeldvorming, één complete pathologische respons, vijf patiënten met een minieme residuele tumorlast (RCB-1). Te volgen.

Naar de presentaties van Ian Krop, Boston, MA abstract GS2-01; Sarah Hurvitz, Los Angeles, CA abstract GS2-02, en Aditya Barda Boston, MA abstract GS2-03. SABCS 2022

Met metastasen (DESTINY Breast 01 tot 03)In de fase 2-studie DESTINY Breast 01 is trastuzumab deruxtecan (T-DXd), een HER2-antagonist gekoppeld aan een cytostaticum, zeer doeltreffend gebleken bij vrouwen met een gemetastaseerde HER2+ borstkanker die al een behandeling met trastuzumab emtansine (TMD1) hadden gekregen. Die resultaten worden bevestigd door de fase 3-studie DESTINY Breast 02 bij 808 patiënten met een gemetastaseerde HER2+ borstkanker, die al een behandeling met TDM1 hadden gekregen. De patiënten werden gerandomiseerd naar T-DXd of capecitabine + trastuzumab of + lapatinib (keuze van de arts).De PFS (primair eindpunt) was duidelijk beter met T-DXd: mediane PFS 17,8 maanden versus 6,9 maanden met de andere behandelingen, dus een daling van het risico op tumorprogressie of overlijden met 64% (HR 0,36; p < 0,000001). Ook de totale overleving en het responspercentage waren beter met T-DXd. De mediane totale overleving bedroeg respectievelijk 39,2 en 26,5 maanden (HR 0,66; p = 0,0021).In die studie zijn dezelfde bijwerkingen gezien als in andere studies. De frequentste waren nausea en braken. Over het algemeen betrof het lichte bijwerkingen, die goed konden worden opgevangen. Interstitieel longlijden is een mogelijk ernstige bijwerking van T-DXd, die in alle studies is gerapporteerd. In de DESTINY Breast 02-studie bedroeg de frequentie van interstitieel longlijden 10,4%, wat van dezelfde grootteorde is als in eerdere studies. In 9,2% van de gevallen ging het om een graad 1- of graad 2-bijwerking, maar twee patiënten zijn eraan gestorven. Vrouwen die worden behandeld met T-DXd, moeten dus goed worden gevolgd. De DESTINY Breast 03-studie heeft T-DXd vergeleken met TDM1 als tweedelijnstherapie. De resultaten waren beter met T-DXd. Op het SABCS 2022 is een update gepresenteerd: de totale overleving na 24 maanden was 7,5% beter (77,4% vs. 69,9%) en de mediane PFS was 4-maal langer (28,8 vs. 6,8 maanden). Alle details vindt u op de website van The Lancet (https://www.thelancet.com/journals/lancet/article/PIIS0140-6736(22)02420-5/fulltext (gratis en vrij toegankelijk).Op grond van die twee studies mogen we concluderen dat nagenoeg alle vrouwen met een gemetastaseerde HER2+ borstkanker T-DXd als tweedelijnstherapie zouden moeten krijgen. T-DXd is ook doeltreffend bij vrouwen die al TMD1 hebben gekregen.In een vroeg stadium (TALENT)Gezien de zeer goede resultaten bij de behandeling van gemetastaseerde HER2+ borstkanker is T-DXd ook in een vroeg stadium (als neoadjuvante behandeling) onderzocht. De TALENT-studie heeft de werkzaamheid en de veiligheid van T-DXd alleen of in combinatie met anastrozol geëvalueerd. De preliminaire resultaten zijn veelbelovend. Bij de 44 analyseerbare patiënten 63% respons bij beeldvorming, één complete pathologische respons, vijf patiënten met een minieme residuele tumorlast (RCB-1). Te volgen. Naar de presentaties van Ian Krop, Boston, MA abstract GS2-01; Sarah Hurvitz, Los Angeles, CA abstract GS2-02, en Aditya Barda Boston, MA abstract GS2-03. SABCS 2022