...

De mediane follow-up bedroeg 6,9 jaar (range 5,2-7,9) voor de totale patiëntengroep: 6,6 jaar (range 5,0-7,8) in de ipilimumabgroep en 7,1 jaar (range 5,3-8,1) in de placebogroep. Men weerhield 596 recidiefvrije overlevingsvoorvallen: 273 (57,5 %) van de 475 patiënten in de ipilimumabgroep en 323 (67,9 %) van de 476 patiënten in de placebogroep. De verdeling van deze eerste recidiefvrije overlevingsvoorvallen in de ipilimumab- en placebogroepen waren: geïsoleerd locoregionaal recidief (17,9% versus 21,6%), metastasen op afstand (36,9% versus 45,0%) en overlijden zonder tekens van recidief (2,7% versus 1,3%). De recidiefvrije overleving was significant langer voor de ipilimumabgroep in vergelijking met placebo (HR 0,75, 95% CI: 0,63-0,88; P < 0,001), en ook de 7-jaar recidiefvrije overleving was hoger in de ipilimumabgroep in vergelijking met placebo: 39,2% (95% CI: 34,5-43,9) en 30,9% (95% CI: 26,7-35,2), respectievelijk. Distale metastasevrije overlevingsvoorvallen kwamen voor bij 539 patiënten: 247 (52,0%) patiënten in de ipilimumabgroep en 292 (61,3%) patiënten in de placebogroep. In de ipilimumab- en placebogroepen, noteerde men respectievelijk 233 (49,1%) en 283 (59,5%) patiënten, die metastasen op afstand ontwikkelden, en 14 (2,9%) en 9 (1,9%) patiënten, die overleden zonder gedocumenteerd optreden van metastasen op afstand. De distale metastasevrije overleving was significant langer in de ipilimumabgroep in vergelijking met de placebogroep (HR 0,76, 95% CI: 0,64-0,90; P = 0,002), en de 7-jaar distale metastasevrije overleving was hoger in de ipilimumabgroep in vergelijking met de placebogroep: 44,5% (95 % CI: 39,5-49,3) versus 36,9% (95% CI: 32,4-41,4).Men noteerde 396 overlijdens: 173 in de ipilimumabgroep en 223 in de placebogroep. De algemene overleving was significant langer voor ipilimumab in vergelijking met placebo (HR 0,73; 95% CI: 0,60-0,89; P = 0,002). De 7-jaar algemene overleving bedroeg 60,0% (95% CI: 55,0-64,7) in de ipilimumabgroep en 51,3% (95% CI: 46,5-55,9) in de placebogroep. Deze overlevingscurven vlakken af op het einde van de follow-upperiode, hetgeen een langetermijnoverleving van deze patiënten suggereert.Eggermont, A.M.M., Chiarion-Sileni, V., Grob, J-J. et al: Adjuvant ipilimumab versus placebo after complete resection of stage III melanoma: long-term follow-up results of the European Organisation for Research and Treatment of Cancer 18071 double-blind phase 3 randomised trial. European Journal of Cancer 119 (2019) 1-10. Received 4 July 2019; accepted 5 July 2019, available online 7 August 2019; https://doi.org/10.1016/j.ejca.2019.07.001.