...

Acht (3,72%) thoracoscopieprocedures dienden te worden geconverteerd naar een open operatie: twee omwille van oncontroleerbare bloeding, twee te wijten aan uitgesproken pleurale adhesie en vier ten gevolge van technische problemen met het thoracoscopisch materiaal.De mediane operatietijd was significant minder voor de thoracoscopieprocedures dan voor de open axillaire thoracotomie (150 versus 166 minuten; p = 0,009). Bovendien ging thoracoscopie gepaard met aanzienlijk minder peroperatief bloedverlies (p = 0,001). Wat betreft postoperatieve pleuradrainage (4 dagen versus 4 dagen, p = 0,126 en 950 mL versus 1.148 mL, p = 0,074), hospitalisatieduur (14 dagen versus 15 dagen, p = 0,304), morbiditeit (10,23% versus 10,95%, p = 0,304) en mortaliteit (afwezigheid van operatiegerelateerde mortaliteit in de volledige cohorte) weerhield men geen significante verschillen.Positieve sectievlakken werden weerhouden in een patiënt na thoracoscopie en vijf patiënten na axillaire open thoracotomie (P = 0,128). Het aantal gereseceerde lymfeklieren was vergelijkbaar in beide groepen (10 lymfklieren versus 12, p = 0,389).Deze studie toont aan dat videogeassisteerde thoracoscopische lobectomie een veilige en betrouwbare chirurgie is in de behandeling van een vroegtijdig gedetecteerd niet-kleincellig longcarcinoom. Deze procedure is zelfs beter dan de axillaire open thoracotomie, wat betreft operatietijd en peroperatief bloedverlies.Long, H.: Thoracoscopic Surgery Versus Thoracotomy for Lung Cancer: Short-Term Outcomes of a Randomized Trial. Ann Thorac Surg 2018; 105: 386-92. https://doi.org/10.1016/j.athoracsur.2017.08.045.