...

De British Medical Journal publiceert de conclusies van een meta-analyse van 12 studies die werden uitgevoerd in 6 Europese landen bij in het totaal 120 000 mensen van 17 tot 70 jaar die gedurende gemiddeld 12 jaar werden gevolgd. 5765 (5%) mensen hebben een kanker ontwikkeld tijdens de follow-up. Er werd geen significant verband gevonden tussen kanker ongeacht de ligging en stress (hazard ratio: 0,97; 95% BI 0,90 - 1,04).Wat waar is voor kanker in het algemeen, is dat ook voor borstkanker (n = 1010), colonkanker (n = 522), longkanker (n = 374) en prostaatkanker (n = 865): er werd geen verband gevonden tussen die kankergezwellen en stress op het werk. (referentie: Heikkilä K et al. BMJ. 2013;346:f165)