...

In de Verenigde Staten is de incidentie van colonkanker bij volwassenen van 20 tot 39 jaar sinds de jaren tachtig gestegen met 1% tot 2,4% per jaar. Bij volwassenen van 40 tot 54 jaar is de incidentie sinds het midden van de jaren negentig gestegen met 0,5% tot 1,3% per jaar. De incidentie van rectumkanker is nog sterker gestegen bij volwassenen van 20 jaar: stijging met 3,2% per jaar van 1974 tot 2013.Aangezien bijna een derde van de patiënten met een colorectale kanker jonger is dan 55 jaar, stellen de onderzoekers voor om de screening uit te breiden tot voor de leeftijd van 50 jaar.Wat geldt voor de Verenigde Staten (zie referentie van het volledige artikel), geldt daarom nog niet voor België. En dat geldt dus ook voor de aanbeveling voor screening.Siegel RL et al. Colorectal Cancer Incidence Patterns in the United States, 1974-2013 J Natl Cancer Inst (2017) 109 (8): djw322.DOI: https://doi.org/10.1093/jnci/djw322https://academic.oup.com/jnci/article/doi/10.1093/jnci/djw322/3053481/Colorectal-Cancer-Incidence-Patterns-in-the-United