...

De onderzoekers hebben voor hun studie de medische dossiers doorgenomen van mannen met prostaatkanker bij wie een radicale prostatectomie werd uitgevoerd. Ze hebben specifiek de mannen geanalyseerd die voor de operatie nooit statines hadden gekregen. Want ze wilden nagaan of het starten van een behandeling met statines na een primaire behandeling invloed kan hebben op de evolutie van de prostaatkanker. Tijdens een mediane follow-up van zes jaar hebben 65 van de 400 mannen die statines zijn beginnen te nemen na chirurgie, en 337 van de 746 mannen die nooit statines hebben ingenomen, een recidief ontwikkeld. Na correctie voor de demografische kenmerken van de patiënten, de kenmerken van de kanker en de duur van gebruik van statines tijdens de follow-upperiode werd bij statistische analyse een daling van het risico op recidief van prostaatkanker met 36% gemeten.Allot EH et al.: Postoperative statin use and risk of biochemical recurrence following radical prostatectomy: results from the Shared Equal Access Regional Cancer Hospital (SEARCH) database. BJUI 2014. Artikel eerst online gepubliceerd op 8 mei 2014.