...

Op grond van nieuwe gegevens heeft de ACS in 2018 haar richtlijn voor opsporing van colorectale kanker bijgewerkt en heeft ze de leeftijd vanaf wanneer screening wordt aanbevolen bij mensen met een matig risico op colorectale kanker, verlaagd van 50 naar 45 jaar.Het is niet bekend waarom de frequentie van colorectale kanker bij jonge mensen en volwassenen van middelbare leeftijd gestegen is, maar in een groot, prospectief onderzoek hebben vorsers wel enkele mogelijke risicofactoren kunnen achterhalen. De studie heeft het effect van een sedentair leven op het risico op colorectale kanker onderzocht. Een sedentair leven werd hoofdzakelijk beoordeeld naar de tijd die voor het tv-toestel werd doorgebracht. De vorsers hebben hun studie uitgevoerd bij 89.278 verpleegkundigen, die tussen 1991 tot 2011 werden gerekruteerd en die 25-42 jaar oud waren bij inclusie in de studie. Meer dan één uur tv-kijken per dag correleerde met een stijging van het risico op colorectale kanker en vooral rectumkanker met 12%. Meer dan twee uur per dag tv-kijken correleerden met een stijging van het risico met bijna 70%.De resultaten van de studie kunnen helpen om na te gaan welke mensen in die leeftijdsgroep een hoog risico lopen op ontwikkeling van colorectale kanker, en die mensen zouden dan tijdig moeten worden gescreend op kanker.Nguyen NH et al. Sedentary Behaviors, TV Viewing Time, and Risk of Young-Onset Colorectal Cancer. JNCI Cancer Spectrum. Online gepubliceerd op 25 januari 2019.https://doi.org/10.1093/jncics/pky073; https://academic.oup.com/jncics/article/2/4/pky073/5301781?searchresult=1