...

De mediane follow-up was 26,0 maanden (IQR 22,0-32,88) voor de totale populatie: 25,9 maanden (21,6-31,9) voor de groep met leucovorine + oxaliplatine, en 27,1 maanden (22,3-33,2) voor de cisplatinegroep. Het aantal overlijdens bedroeg 233 (67%) in de groep met leucovorine + oxaliplatine en 258 (77%) in de cisplatinegroep. De groep met leucovorine + oxaliplatine toonde een significant betere algemene overleving in vergelijking met de cisplatinegroep (mediaan 16,0 maanden [95% CI 13,8-18,3] tegenover 15,1 maanden [13,6-16,4]; (HR 0,83, 95% CI 0,69-0,99; p = 0,039). Men noteerde 546 (80%) events van progressievrije overleving: 268 [77%] in de groep met leucovorine + oxaliplatine en 278 [83 %] in de cisplatinegroep. Wat betreft de progressievrije overleving doet dus eveneens de groep met leucovorine + oxaliplatine het significant beter dan de cisplatinegroep (mediaan 7,1 maanden [95% CI 6,8- 8,3] tegenover 6,4 maanden [5,6-6,9]; HR 0,79, 95% CI 0,66-0,93; p = 0,0045).De meest voorkomende bijwerkingen van graad 3 of erger in zowel de groep met leucovorine + oxaliplatine als de cisplatinegroep zijn: anemie 56 [16%] tegenover 64 [18%]), neutropenie 54 [15%] tegenover 88 [25%], verminderde eetlust 53 [15%] tegenover 46 [13%], diarree 33 [9%] tegenover 15 [4%]), en perifere sensorische neuropathie 30 [9%] tegenover één [<1%]). Twee behandelingsgerelateerde overlijdens werden genoteerd in de groep met leucovorine + oxaliplatine (longtuberculose en virale pneumonie met herpes simplex). Ernstige bijwerkingen werden weerhouden bij 155 (44%) patiënten in de groep met leucovorine + oxaliplatine en 159 (46%) patiënten in de cisplatinegroep. Deze waren behandelingsgerelateerd bij 90 patiënten (26%) in de groep met leucovorine + oxaliplatine en bij 70 patiënten (20 %) in de cisplatinegroep. De meest frequente behandelingsgerelateerde nevenwerking in beide groepen was verminderde eetlust: 34 patiënten (10%) in de groep met leucovorine + oxaliplatine en 23 patiënten (7%) in de cisplatinegroep. Kang,Y-K., Chin, K., Chung, H.C. et al: S-1 plus leucovorin and oxaliplatin versus S-1 plus cisplatin as first-line therapy in patients with advanced gastric cancer (SOLAR): a randomised, open-label, phase 3 trial. Lancet Oncol 2020; 21: 1045-56. Published online July 16, 2020 https://doi.org/10.1016/ S1470-2045(20)30315-6